Машина за почистване на зърно:

Машината разполага с аспирация, ситова част и триор. Производителността на машината е 1,5 тона на час. Тя е мобилна, обслужва се от един човек.

Потока на зърното първо преминава през аспирация, която отнема инертните отпадъци и фин прах (плява).

След това преминава през вибрационна ситовата част, която отделя най-едрите, неовършани зърна и чужди примеси.

След това зърното преминава през първия триор, който премахва плевели и счупено зърно, отвеждайки ги в течка в чувал. Зърното постъпва в ситовата част, където се отделят слабите и счупени зърна на дължина под 2,5мм (в зависимост от размера на ситото). От ситовата част преминава в триор, който отделя годните семена, отвеждайки ги в течка за чувал.