Комбинирана машина за почистване и обеззаразяване с електронно дозиране

Комбинирана машина почистване и обеззаразяване с механично дозиране

Комбинирана машина с допълнителна аспирация

Обеззаразяващи машини

Машина за дозиране и пакетиране в чували

Машини за сушене на тиквено семе

Машина за полиране на тиквено семе

Машина за миене на тиквено семе

Елеватори

Зърнотоварачи

Транспортни ленти