Карта с населени места, в които ДЕНДАНИ ЕООД има продадени машини. Посочени са населените места и имената на фирмите закупили от нашите продукти. Не гарантираме абсолютна точност на местонахождението на машините към днешна дата.