Семепочистващи машини
Дендани ЕООД произвежда семепочистващи машини, машини за обеззаразяване, зърнотоварачи и разтоварващи шнекове, елеватори, машини за миене, полиране и сушене на тиквено семе